top of page

הינו ענף ספורטיבי תחרותי המשלב התעמלות אומנוית ורכיבה על סוסים בהרמוניה מלאה.

כלומר המתעמלים מבצעים סדרת תרגילים על גבי הסוס בזמן שהסוס דוהר, מתעמלים בתחילת דרכם מבצעים את התרגילים כשהסוס הולך או בריצה קלה בתנועת מעגל.

המתעמל חייב לבצע 6 תרגילים ללא ירידה מהסוס שהם:

  • ישיבה בסיסית

  • דגל

  • טחנת רוח

  • מספריים

  • עמידה

  • פלאנק

רוכבי הוולטינג יכולים להופיע בקבוצות או כיחידים ומדורגים ע"י צוות השופטים על אופן ההופעה, מקצב, איכות התרגיל ועוד.

וולטינג הינו ענף ספורטיבי המשלב אהבה לסוסים והתעמלות אומנותית ומפתח יכולות פיזיות כגון: גמישות, יציבות, מוטריקה גסה, שווי משקל ועוד.

וולטינג הוכר בשנת 1984 כענף רכיבה רשמי בהתאחדות הרכיבה הבינלאומית – FEI.

וולטינ'ג - Vaulting

bottom of page