top of page

חוגי רכיבה

חוגי הרכיבה מתקיימים במגוון מסלולי בחירה, מפגש בשבוע, שני מפגשים בשבוע בתיאום ולבחירתהרוכב. (הורה)

בתחילת הלימוד מתקיימים שיעורים פרטיים – סוס, רוכב ומדריך עד להשגת מיומנויות שליטה בסוס.

בהתאם להתקדמות הרוכב ושליטתו ניתן להשתלב בקבוצות רכיבה קטנות.

 

במסגרת שיעורי רכיבה נלמדים הנושאים הבאים:

  • הכרת מבנה הסוס

  • תקשורת ושפת גוף הסוס

  • שיעורי ממשק וטיפול בסוס

  • בטיחות בחווה וברכיבה

  • רכיבה על סוסים​

לתיאום שיעור ניסיון ללא עלות ! לחץ כאן

חוג רכיבה
חוג רכיבה
חוג רכיבה
חוג רכיבה
חוג רכיבה
חוג רכיבה
חוג רכיבה
bottom of page